Ayo Belajar Menjadi Pembayun

Oleh: Lalu Pangkat Ali (Bag.17)

Pembayun Penyorong kembali melantunkan tembang terakhirnya yang disebut Labangkare. Deskripsi kata-kata yang terdapat dalam bait tembang Labangkare dapat dilihat dalam perian berikut.

PEMBAYUN PENYORONG

Singgih sewauh titiang puniki kepaicayan winetok punang de’ware hiki. Titiang cobe-cobe hanglebang mu’jizat trahing waliullah duking kune, moge-mogi kuri puniki katekan binuke tan serte tangan puniki.-

Bismillahirrahmaanirrahim….

L A B A N G K A R E

WENTEN DANTE DUDU

DANTE – DANTE DINARANING DANTI –

HANE DANTE –DANTE HIKE --

DANTE HANE DINARANING DANTI –

WENTEN TEHULAH MANDE –

HING MANGKE DATAN PENAUT –

SIGRAH MENGE KANG LAWANG---

TAN SERTE TANGAN HIKI LABANGKARE

MENGKE’ MANJING PRAPTE HING ARSE----------

Wauh tehingucul punang de’ware mangkin.den age’ samie me’nget menge munggahing paseban adat puniki.alon-alon tindakire sarwi banatah barisan hambakte harte brane, hayue kirang pipike, hayue kirang prayatna, hayue kirang tertib tapsile hulayat lan jatmike.

Nede nurgehe titiang puniki, make miwah ring kiwe kaleganing tengen tumeke’ng untat nuwun pedek ring arse regehingandike same’.----- nurgehe---------

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru