Kapatu Mbojo

Judul: Wei karu.u ra.a rima rahi

Wati wara dou

Di bandi kai dae

Ntika ra.a rima

Ndenta ku to.a na di ruma

 

Dae pamimpi ma taho raso

Bune ra tei kaiba rasu

Kantika na dana ro rasa

Sampe dou wati wara masarusa

 

Poda mpa lao mu ita dae

Watipu loa di nefa ba dou

Jasa ra ade ta

Mbuipu loa tio ra eda

 

Ra wi.i mu hawo

Mbojo ra mboho kaiba howi

Salingi wa.a ba nawa

Mbojo na waura maci bune oi niwa

 

Ake ku wei mu dae

Di  ma pimpi karu.u dou

Dou labo dana mbojo

Simpa na ntika ra maju

 

Dae dinda ro dae leo

Ma wancuku ipi loa

Loa karu.u ra.a rima mu

Kai ntika kalampa ra maci saromena

 

Mai ta karu.u wau

Pasangan dilan mataho wa.a

Ta te.e sama ku rima

Ndei ndaina ruma

 

Simpana tarima ra kade.e

Samena na ihtiar ra do.a

Sakali wali sakali rai

Pili kaipu ade ma taho taroa

 

Judul: Lampa dae feri 

 

Rasa ndai na waur taho raso

Ba kantika ba ama rasa

Ama rasa ma wa.u

Ma ntika taho wa.a

 

Waura safara mbojo ba dae feri

Awa na kilo ncaina waur mpoi kakila

Wati wara ra sara 

Sampe ese na sape soro

 

Dana mbojo dana ma taho ntika

Taho ntika ncai na ma caru nteko

Laijan katuha

Mbojo na waur mpoi taho

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru