Ayo, Belajar Menjadi Pembayun…

Oleh : Lalu Pangkat Ali (Bag.14)

Pembayun Penampi tidak mau kalah. Dia pun melantunkan tembang kembali dengan suara yang lebih lantang, merdu dan mendayu dayu pula. Tembang kedua yang biasa dilantunkan oleh Pembayun Penampi disebut Tembang Pengarum-arum ( Bahasa Sasak Arum yang berarti ’harum’ ). Adapun bunyi tembang tersebut adalah sebagai berikut:

TEMBANG PENGARUM-ARUM

YA…MANIS-MANIS SAHDENING WADON, MANISING LIRING PUSPITE DIAH KENAWE

PA—NGE’----RAN.—YA --- YA --

LUHUDAN CENDANE WILIS MUNGGAH JINEM HARUM,

SUNGSUT SUNGKAWE –

HANGAYAP-AYAP PITURU PANGKE JEWATI ,

GELAPANG AMPAR NAHIAN SESIH SESANDORAN

YA-- LULUTING – AGU – U – U – U - NG .-

YA - A ----- A --- SIDAPUR BANDARE HULAN SRIHULAN SITI –

DINE LAUTAN PELABUHAN PULE’MBAK

SURYE CANDRE SANGGERAGAT

YA ARE’NGE’NGE’, PANAS RENTEN

JANTUR KARMA SANG KUNING KUDIRING-GAMBURANG ---IA---YU--- U – U – NG.

BABU HALUS MUNING WADON ,

HIKU WADONING SEJATI

HINGUPUK-UPUK INGAB PATURONAN.----

 

Lintang--kegaokan titiang puniki sewauh handulu ragehingandike duk samie natah barisan,natah pelinggihan, linggih-Lenggah, lungguh jajar-jajar tanpe sale hanaring jawi paseban.

Tije-tije sulaksame malah kasor cahyening sang hyang baskare,dining cahye busanene’ mance-mance warne , hane kekembang pole’ng, Hane sutra de’wangga, hane hijau, hane abang,hane ireng,hane jerang,hane dadu hane petak.yan katinon saking kadohan luir pendah kadi sekar setaman.hane lande’an, hane gurantim kalawan metogogan.-Re’wange kalintang aku’h luir pendah kadi kekisih pinggiring jeladri. Katon minangke pengarse’ng wecane kinadihankiwe kaleganing tengen, kiniringan sake’h ring pungkur………

Kalintang gagah perkase digjaye,sejagat nurene membe. Mile sewatene’ ratu agung sahebale ratu, ratu agung nyangkrewati tan- Kirangan paran, sugih wadiye bale, harte brane, mas picis tu-Ting inten berlian . Pantes dadi sesuhunan wong senegare .hiku marmine’ titiang puniki , tan pegat-pegat micare’ng sejeroning ati, tetamie agung saking pindi,rauh rantaban hambakte sahebale akeh luir pendah kadi mesah hangelurung negare.Kantos kawurahan wong ring jawi, kapiarse suare petak, suare gemeluduk wong lumampah, wong melayu,selur-sineluran hanaring dedalan.

Hanging mangke’ mengdane’ titiang puniki gelis mauruh , nuhun ice ring ragehingandike ,napi wenten dados kinariye ,dawegan pisan jate’nen kinariye ragehingandike.-….d a w e k…..

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru