Bahasa Bima Dalam Pesan Moral

Saramban ta kawaraku sarumbu sarumbu ma raso di meci ba dou rasa sarumbu mada ntau tato na saraku ba tota, ampona ngara tarima ba ruma aina deni labo trama.

Auku dakawara kaimu saramba lu’u mara kasalama mori ra wokomu didunia ake ededu lu’u isila ku ngara na ededu wunga ainain 1640 (sariwu ini ratu upa mpuru) ra wa’a ba dou mara mai da mai da dana gowa ro makassar sia doho ake mara wiku wea ade ra fiki ra kanamu bune mori fu’u nonu mara ka tu’u mori menamu bune fu’u ta’a mara ka na’e mena fikimu bune fu’u ni’u, Saramba taampu’u di nuntu wara wau mpa di nenti, nenti ku dibae kaiba ade paida ncara eda, labo kidi ditando dou mamboto labo lampamu ta nonto wara waumpa dinenti, nentipu ilmu maraso paida mori sarusa,  waur si sarusa mori diwoha rasa kacumpu kaina Manusia mara ndadi kai dana mancewi taho nampoi dimamori katuha edeku lao mpoi

didunia ake  nuntu marombo ra mataho, Ngango ra ngora ra lewa ra dompo angi  ndai mojo dompu na waur bune sanota ra sadumpu ma kaceiku made janga ra sahe, Tei ra turuku nggahi mataho na ka hese kombiku pahumpa dawara co’i na ngoa ratei ana raca’u, ( ridhollah waridhol walidain) boto ra nono di mai kaiba iha kananu di dana rosa rasa mantika raso na waur bini rawodo sampe ndadi kone generasi ma wadu wadu ( lu’u fiko wana losa fiko ku’i)

Ngupa ra kambekeku kai nggahi ra eli ma taho alo, ngoa ra tei kaiku nggahi ra eli ma taho di loa kaina salama taho rantai dunia ro akhira na nggahi ku sara tua pahumpa ipi tupa na nggahi ma ngara manusia, ka kani kaiku juba ro jilba na nggahi ku wati batu mori ainain ake, awku fiki ra kananumu????? mai kandihapu ngaji ra wija, doho kambolo paida mori pana ro mbalo, salama dunia akhira ake di ne’e ndai ma tua ra na’e, kawara angi kai nggahi mataho na caru diringa  nggahi ra eli karo’a dikarombo wea ru’aumu,  

(khairunnas anffa’uhum linnas artina ededu sataho tahona manusia ede manusia mantau one ra manfaa aka manusia aka manusia makalai H.R. Bukhari Muslim) labo (khairukum manta’allamal kur’ana wa’alllamah artina ededu sataho tahona manusia ededu manusia tana’o karo’a labo mara katei karo’a H.R. Bukhari Muslim)


ndai mbojo dompu mara mori di dana mambari ro mpaha ta cua tei turu ro kawara loakura ta doho sama ngaha kawiri taka ndihaku rawi rasa mbolo ra dampa ndai mbojo dompu.(sara'a salondo) wausi ra tinti ra foka kombi ke'e ra tondaku ampo na ngawa kidi dei tando (suju ra oko) ba disamu banta kai nggahi ra eli nami di iwa ra wekimu Marombo kou, nami ma kantri maloa kura rombo bune ra ndadimu aipu saramban ai akan sampe ake. (alasturabbikum fasma'un kolu balasyahidna) wungapu da wa'umu loke masa rosalaka Leli ro pareta manusia mara ndadi kai dana dembi, ngepe ra ngupa mamidi ra ngapa aina nefa oi ra afi osu ra sia maloakura eda sia (ma deser o ntasa)

mai ta simi ra liweku kai renta salawa paida Sancamba ro sambura. Ngango ra ngora, Kangginti ro kangginda, lino ro mbeca, Ncaka ra nceka, nci'i ra ncea, tanggundu ro taluru. Ndumba ra mbo'o. Haka ra leli sarumbu dimalelo. Ipi ja mbani ra disamu mai tala ra bilamu labo haju mada loa kade'e cumpu kaina Ari mai ma'rifah dei mai parafu (mpa'a buntu) Lampa di nonto balata au di nenti duba ra maba aina sampe kai mabu na kanggihi ro kanggama aina sampe nggema, Ka do'o To'i labo benta ro satunu kone ingge hanta ba tani. ta ngaji ra wijaku pai da wijo wajo ando maloaku tapa waur si katapee na ne'emu riko ra ruku labo waur heko ba ana raka sara'a di mangga'a ra mudu ake deiku di eda kaimu nangi toro kone riana katari,

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru